В резерват Ропотамо виреят известните лонгозни гори обрасли с гъста лианна растителност. Единствено тук в света расте уникалната странджанска заленика, а Змийският остров е обрасъл с единствените в България диворастящи кактуси-опунези /пренесени тук от бившата Чехословакия/.
Разнообразният релеф обуславя богатата флора и фауна на района. Растителността има силно подчертани средиземноморски белези. Горите от тези видове са разпространени по-близо до крайбрежната ивица и са богати на вечнозелен подлес. Районът е богат на полезни гъби и билки.

Из местността се срещат елени, сърни, глигани, чакали и др.представители на животинския свят. Блатата и реките в района пролет и есен се оживяват от хиляди птици мигриращи по „Вия Понтика“. Срещат се сива и бяла чапла, рибари и др. Представители на морската фауна са делфин и тюлен-монах. Съществува огромно разнообразие на морски и речни рибни видове.

Забележителности в Резерват Ропотамо:

Резерват Ропотамо към който принадлежат блатото Аркутино, устието на река Ропотамо, Змийският остров и природната забележителност „Лъвската глава“, заема площта около устието на река Ропотамо в размер на 1000.7 ха. Обявен е за резерват през 1992 г.

Организират се разходки по маршрутни пътеки в резерват „Ропотамо“ разглеждат се долмените, морените, крепостта „Азине„, природната забележителност „Лъвската глава„, „Панорамната скала„, от която се вижда Созопол, и др. В местността залива „Стамополу“ се организират пикници с барбекю. 

Коментари

Top