Устието на река Ропотамо

Устието на река Ропотамо

В продължение на столетия морската акватория пред устието на река Ропотамо е била „убежище за кораби”. То е използвано интензивно от мореплавателите още от ранната бронзова епоха (около 3 000 години пр. Хр.) до XVIII – XIX век.

Top