Заместник-министърът на околната среда и водите, г-жа Атанаска Николова, председателят на Комисията по околната среда и водите на Народното събрание, г-жа Ивелина Василева и народни представители – членове на Комисията, посетиха Историческия музей в Приморско. Посещението бе част от програмата на депутатите, които на 02 юни 2018 г. проведоха изнесено заседание на Комисията в Созопол. Като добър домакин, кметът на община Приморско, д-р Димитър Германов, запозна гостите с древната история на района и им показа редица интереси артефакти. Особен интерес предизвика холограмата на древен тракийски жрец и уникалното златно съкровище от Силихляр. Наред с историята бяха разисквани и въпроси, касаещи качеството на питейната вода, проектите относно обновяване на ВиК инфраструктурата и ПСОВ Китен.

Коментари

Top