Закон за мерките – нови изменения към 21.03.2020 г.

Eто мерките, които са приети окончателно със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март:

  • НОИ ще покрива 60% от размера на осигурителния доход на служители, засегнати от извънредното положение;
  • Работодателите ще могат да въвеждат дистанционна работа за служителите си, а ако е невъзможно, ще трябва да им осигурят безопасни и здравословни условия на труд;
  • Работниците ще имат право на обезщетение от 50% от брутната заплата при преустановяване на работа в условията на извънредно положение;
  • Работодателите ще могат да предоставят до половината от платения отпуск на служителите си без тяхно съгласие;
  • Срокът за плащане на тока се удължава от 10 на 20 дни;
  • До отмяна на извънредното положение спират да текат лихви и неустойки по забавените плащания на дългове;
  • Няма да се прилагат запори на банкови сметки, заплати и пенсии на физическите лица;
  • На министъра на здравеопазването се дават правомощия да въвежда още мерки и ограничения, освен определените в Закона.


Въвеждат се и строги санкции и наказания при нарушения, за спекула с цените на стоките, както и за разпространението на невярна информация.

Коментари

Top