ЗДРАВЕЙТЕ СЪГРАЖДАНИ!
ЗДРАВЕЙТЕ Г-Н КМЕТЕ!

Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми Общински съвет на Община Приморско!

Въпреки, че с голяма доза вероятност ще бъда критикуван (катавалан) от някои хора, че съм особено активен и дрънкам глупости в групата „Община Приморско“, реших да поема този риск и да пиша до Вас преди приемането на бюджет 2018 следното предложение:

Обособете към Общинска администрация звено наречено „Общинска Зоо – полиция“! Звено, което да следи за хуманно отношение към животните съгласно Закона за защита на животните и директивите на ЕС. Звено, което да има правомощия да следи и ако се налага да санкционира или сезира прокуратурата при неспазване изискванията на Закона и жестоко отношение към животните. Нещо от рода на „Щастливи кокошки“. Звено, облечено с власт, със съответните униформи и високо-проходим джип с който да обикалят обектите в рамките на общината където се отглеждат животни.

Г-н Кмете – наложително е!
Не знам как ще формирате бюджет 2018 в разходната му част, но като имам предвид натрупаният Ви професионален опит като ветеринарен доктор и ръководните държавни длъжности които сте заемали преди да станете Кмет, убеден съм, че ще измислите нещо.

С най-голямо Уважение: Янко Томов

Коментари

Top