В община Приморско е въведена двукомпонентна система за разделно събиране на отпадъци. В контейнерите със зелени капаци се изхвърля стъкло. Контейнерите със синьо-жълти капаци  са с едно отделение и са предназначени за смесени отпадъци от хартия, пластмаса и метал. Предназначението на всички контейнери е обозначено със специални стикери.

До контейнерите за разделно събиране на отпадъци, са поставени и контейнери за смесен битов отпадък.

Това разяснение дава общинската администрация във връзка с публикация във Фейсбук страницата на Община Приморско относно разделното събиране на отпадъци.

Двукомпонентната система за разделно събиране на отпадъци в общината е въведена на основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки след съгласуване с РИОСВ – Бургас. Съгласно Решение № 02-ДО-463-01 от 12.09.2017 г., издадено от РИОСВ-Бургас, Община Приморско съвместно с Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” има право да извършва дейности с отпадъци (събиране, транспортиране, сепарация и др.).

Общинската администрация в Приморско призовава гражданите да се съобразят с изискването за разделно събиране на отпадъци, като използват специално поставените за целта контейнери.

По въпроси, възникнали във връзка с дейностите, които Общината осъществява или контролира, гражданите могат да се обръщат към съответните специалисти.

Напомняме, че в социалната мрежа Facebook има специална група за чистота и озеленяване, в която всеки подаден сигнал се разглежда от дежурно лице. От подадените сигнали се вижда, че хората благодарят за бързите действия на екипите за почистване.

Коментари

Top