ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Кметът на Община Приморско – д-р Димитър Германов, кани жителите на Община Приморско, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.
Публичното обсъждане ще се проведе във всяко от населените места на общината съгласно утвърден график. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на проекта на Бюджет за 2019 г.

Графикът за срещите е както следва:

  • с. Ново Паничарево на 08.01.2019 г. от 16:30 часа в Читалището.
  • с. Веселие на 09.01.2019 г. от 16:00 часа в Читалището.
  • с. Ясна Поляна на 09.01.2019 г. от 17:00 часа в Читалището.
  • с. Писменово на 09.01.2019 г. от 18:00 часа в Клуба на селото.
  • гр. Китен на 14.01.2019 г. от 17:00 часа в Читалището.
  • гр. Приморско на 15.01.2019 г. от 17:30 часа в Конферентната зала в сградата на общинска администрация на адрес гр.
  • Приморско, ул.”Трети Март” №56.

Графикът е утвърден със Заповед № 1083 / 28.12.2018 г. на кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов.

Коментари

Top