Všetko najlepšie k PRVÉMU MARCU!
Bulharsko je najstarším štátom v Európe, ktorý si úspešne zachoval počas skúšok tisícročí svoje meno, kultúru a identitu. Tradícia ešte spred našej kresťanskej kultúry zaznamenáva zrodenie života v Novom roku Prvého marca – jediného svojho rodu na celom svete najbulharskejšieho sviatku. Ten datuje ešte z čias Veľkého Bulharska.

Честит ПЪРВИ МАРТ.

Уважаеми сънародници,
България е най-древната държава в Европа, съхранила успешно през изпитанията на хилядолетията своето име, култура и идентичност. Традицията още от предхристиянската ни култура отбелязва възраждането на живота в Новата година на Първи март – единственият по рода си в целия свят най-български празник. Той датира още от времето на стара Велика България.

Посолството изказва огромна благодарност за щедрия дарителски акт на община Приморско и на училищното настоятелство на СУ „Н.Й. Вапцаров“ в Приморско за дарените книги на училище „Христо Ботев“ в Братислава точно за 1 март. Техните книги и мартенички ще зарадват словашките и български деца!

Коментари

Top