По-младата част от гостите на градчето са изненадани от историята на Приморско. Никой не е подозирал за старото му име. Запознайте се с историята на Приморско в следващите редове:

Нареждането за преименуването на Кюприя

През февруари или март 1934 г. в общината се получи окръжно от Министерството на вътрешните работи и народно здраве (тогава на власт беше Народният блок) да се заменят чуждоезичните имена на селищата с български. Нареждаше се да бъдат образувани при общините специални комисии, които да дадат предложения за преименуването.

Решението на общински съвет за новото име

Кюприйският общински съвет назначи такава комисия в състав: общинските съветници Стоян К. Стоянов, Костадин Димитров Сираков и училищният директор Стоян Драгулев. След набелязването на няколко имена: Зорница, Сборско, Надежда, Попово, Приморско и други, по предложение на Стоян Драгулев комисията прие името Приморско, с мотивировка, че то отговаря на географското положение и на историческия факт на заселването, че дълго време се е водила борба за преместване на семейства от Салихлер и Ченгер в Кюприя – при морето, че щом се каже или пише Приморско, всеки ще се сети къде се намира то, че то ще бъде единственото с това име в България. Това предложение бе прието от общинския съвет и протокол бе пратен чрез Бургаско окръжно управление на министерството. Минаха няколко месеца. Стана 19-майският военен преврат (кръг „Звено“). В „Държавен вестник“, бр.109 от 14.08.1934 г. бе публикувана заповед номер 2820 от 09.08.1934 г. на Министерството на вътрешните работи и народно здраве, с което името на с. Кюприя се заменя с името ПРИМОРСКО.

Влизане в употреба на името Приморско

От втората половина на месец август 1934 г. вече влезе в употреба това име – в официалните документи, в кореспонденцията, в говора. Общината, училището и други учреждения си направиха нови печати.
Във връзка с 1300 години БЪЛГАРИЯ Приморско бе обявен за град с УКАЗ N 2190 на ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ на НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 16.10.1981 г.

Коментари

Top