Определено място за изхвърляне на строителени отпадъци и земна маса

Уважаеми граждани,

Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско се забранява изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци в непосредствена близост до кофи, кошчета и контейнери, както и в тях.

Определеното място на Община Приморско за изхвърляне на Строителни отпадъци и Земна маса е депо за рекултивация бивша кариера местност „Узунджата”, находящо се в промишлена зона гр. Приморско.

При надвишаване на отпадъците от 1 куб. м. е необходимо разрешение за третиране и транспортиране на земна маса и строителни отпадъци, което се издава след входирано заявление по формуляр в „Деловодтво” при Община Приморско, след заплатена такса в административната сграда на Община Приморско.

Уведомяваме Ви също, че отпадъчните материали от дърва за огрев (стърготини), следва да се събират в чували и да се оставят до съдовете за битови отпадъци (контейнери/кофи), а не да се изхвърлят вътре в тях.

Община Приморско

Коментари

Top