Днес в залата на Общината се проведе среща относно подготовката на летния сезон в Приморско. В залата присъстваха представители на туристическия бранш, полицията, пожарната, БАБХ – Бургас, РИОСВ – Бургас, кметове и съветници.

По повод преобладаващия брой чешки туристи,  в Приморско са командировани двама чешки полицаи, тъй като е доказано, че има ефект от тяхната работа. Те ще се включат, както в патрулите, така и в екипната работа на пътна полиция. Съгласно нормативната уредба в страната и до приемането на нов закон за шума, в Община Приморско остават в сила досегашните изисквания. Това беше въпроса, който голяма част от присъстващите коментираха, обсъждаха и предлагаха решения за справяне с проблема. Предстоят обичайни проверки от НАП. От полицията обясниха, че начина на проверките зависи изцяло от съдействието на бизнеса.

По отношение на пожарната безопасност няма измения и нови изисквания за сезона. Правилата за пожарна безопасност засягат живота и здравето на вашите туристи и това не трябва да се неглижира. На срещата се напомни на хотелиерите за регистрацията и пререгистрацията на обектите им. Качеството на морските води ще бъде контролирано отново по план и извънредно.

GDPR за хотелиерите:

Относно новия закон за личните данни GDPR е необходимо задължително хотелиерите да си водят стриктно регистрите и да си приведат документацията в съответствие с регламента на Европейската комисия. Всеки хотелиер се води администратор на лични данни. От 25 май 2018 г. са в сила новите правила за боравене с лични данни, а глобите са големи. Когато хотелиерите подават декларации за брой реализирани нощувки към общината, не е необходимо да се дават копия на регистрите. Трябва да се декларира само броя на нощувките, въз основа на който се изчислява данъка. Когато общинските контролни органи извършват проверка по местата за настаняване се придружават от полицийски служител. Той има правомощията да изисква личен документ на лицата, а общинските служители да проверяват регистрите, съдържащи лични данни. Когато се установи, че дадено лице не е вписано в регистъра, правомощията на проверяващите дават зелена светлина за копие на регистъра, за да се окомплектова преписката, въз основа на която да бъде издаден акт. Промяна по отношение това, което се предоставя като данни към общината няма.

На телефон 112 могат да се подават сигнали за нередности. Голяма част от сигналите, които се подаваха през миналия сезон не бяха в правомощията на Общината.

 

Коментари

Top