Високотехнологичното съоръжение ще помага на специалистите при работата им на терен в предстоящите археологически проучвания в района на Приморско.

Георадарът разполага със съвършена функционалност, притежава WI FI опция и предоставя висококачествени данни. Благодарение на уникалния хиперстейкинг технология MALA HDR GX, съоръжението предлага значително ускорение на събирането на данни. Новата придобивка на музея разполага с 2D и 3D модула за анализ, две мощни антени от 450 и 160 MHz, 2 софтуера – за контролера и последваща обработка на измерванията и още близо 10 допълнителни елемента на пълното му оборудване.

Георадарът бе представен на 17-тия Браншови техниофорум от семинарен тип в град Търговище, на който се събират български технически фирми от цялата страна. Там бяха направени демонстрации и презентирани неговите технически възможности, полезни в сферата на събиране на необходимите данни.
Притежаването на подобно супермодерно устройство за музея е изключително необходимо и полезно. То със сигурност ще прецизира максимално работата на археолозите и ще гарантира висока успеваемост на цялостната им дейност.

Коментари

Top