От днес училищата на територията на община Приморско излизат в грипна ваканция. Това бе обявено със заповед на кмета на общината д-р Димитър Германов, в която се казва:

За периода от обяд на 24.01.2018 г. до 29.01.2018 г., включително обявявам грипна епидемия в Община Приморско, във връзка с което следва да бъдат предприети следните противоепидемични мерки:

  1. Преустановяване на учебния процес в училищата на територията на Община Приморско;
  2. Повишаване взискателността при провеждане на санитарно – хигиенните и противоепидемични мероприятия и тези, предвидени за работа при зимни условия в детски и учебни заведения и всички обекти с обществено предназначение – хранителни, комунални, административни, социални и други;
  3. Повишаване взискателността при провеждани на филтър, особено в детските заведения, от медицинските специалисти, като деца със съмнение за заболяване да не се допускат в колективите;
  4. Да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения;
  5. Да се ограничат или отложат масови събирания на хора;
  6. Директорите на детските заведения да осигурят предпазни средства за персонала и да не допускат до работните места болни служители;
  7. Да се извърши трикратна дезинфекция в помещенията и редовна аерация на помещенията, в които са разположени детските колективи;
  8. Да се включи в менюто на децата достатъчно количество тонизиращи напитки /билков чай, мляко, прясно изцедени сокове, цитрусови плодове/

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училища, детски градини, детската ясла и длъжностните лица, до които се отнася, за сведение и изпълнение.

Коментари

Top